Navigácia

Obsah

 

Prihláška   do MŠ: 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:  tu ku stiahnutiu

 

     

Aktuálny stav detí v MŠ v šk.r.2018/2019:

 

 1.trieda         2,5 -3 ročné deti            17 detí

 2.trieda          3 – 5 ročné deti           18  detí

 3. trieda         4 – 6 ročné deti           22  detí