Navigácia

Obsah

Starosta

Starostom obce je Stanislav Červeňan.starosta

  • Nezávislý kandidát s podporou SMERU-SD
  • Trvalý pobyt: 91105 Zamarovce, Zamarovská 105
  • Narodený: r.1959
  • Rodinný stav: ženatý, 2 deti

 

 

Kontakt

Úrad: 032/6520638

Mobil: 0911/966510

 

Funkcie starostu

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta obce

 

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva obecnú správu,
  3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.