Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

SMERNICA

Smernica na stanovenie výšky a výberu poplatku za použitie a prevedenie prác obecným traktorom .... celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

O Z N A M

Oznam o zatvorení Materskej školy a Školskej jedálne .... celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Výkup papiera v obci Zamarovce

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v stredu
23.01.2019 sa uskutoční v obci výkup papiera ... celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa 25.01.2019 (piatok) o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu Zamarovce. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Vyhlásenie volieb prezidenta SR a informácia o práve voliť a byť volený ... celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor:

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Zmena vývozu komunálneho odpadu v obci v tomto týždni...


celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:

Oznam

Pracovná doba počas vianočných sviatkov ... celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor:

Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce

Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce na deň 25. januára 2018 ... celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:

P O Z V Á N K A

Pozvánka na "štefanskú kapustnicu"
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2018 (streda) o 18,00 hod. v sále KD Zamarovce. celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:

Oznam o zatvorení Obecného úradu Zamarovce

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v dňoch 05.12.2018 a 06.12.2018 (t.j. v stredu a vo štvrtok) bude Obecný úrad Zamarovce z a t v o r e n ý z dôvodu školenia zamestnancov. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v piatok 07.12.2018 o 15,00 hod. v sále KD Zamarovce .... celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

OZNAM - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín upozorňuje občanov na povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných ........ celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci Orezu a výrubu stromov

Zsl.distribučná a.s. Bratislava vyzýva vlastníkov a užívateľov pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v termíne do 07.01.2019 ..... celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
dňa 30.11.2018 ul. Zamarovská v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.11.2018 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Zamarovce konané dňa 10.11.2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Jesenný zber objemného odpadu z domácností

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že budúci týždeň v dňoch 05 a 06.novembra 2018 (pondelok a utorok) sa uskutoční v našej obci jesenný zber ... celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

O z n a m o zatvorení obecného úradu

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v
piatok 02.11.2018 bude obecný úrad Zamarovce
zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Mesiac úcty k starším

Pozvánka na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ... celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.10.2018 v zasadačke OcÚ .... celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny ... celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 02.10.2018 celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí v r.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zamarovciach. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí v r.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zamarovce
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ - dňa 27.09.2018 o 18,00 hod. v sále Kult.domu Zamarovce ..... celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
- dňa 08.10.2018 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. ... celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

O Z N Á M E N I E o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Zamarovce

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ... celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

Menovanie zapisovateľky MVK

Menovanie zapisovateľky MVK celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Pozvánka na priateľské futbalové zápasy

TJ Slovan Zamarovce a Obec Zamarovce pri príležitosti konania Púte .....
celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
prvá
z 4
posledná