Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 5
posledná

O Z N A M - Zmena úradných hodín OcÚ Zamarovce

Zmena úradných hodín OcÚ Zamarovce v 26. týždni celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - Výkup papiera

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 24.6.2019 (pondelok) sa uskutoční výkup papiera ....
celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - prevzatie BIO nádob

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 20.06.2019 (štvrtok od 18,00 do 20,00 hod. a dňa 22.06.2019 (sobota) od 08,00 hod. do 12,00 hod. ... celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na kult.-spol.akciu "Grilované prasiatko"

Bar Zlatý klas Zamarovce pozýva zajtra t.j. v sobotu 15.06.2019 od 9,00 hod. do 19,00 hod.
všetkých občanov na Grilovanie prasiatka ... celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor:

Očkovanie psov proti besnote

Očkovanie a čipovanie psov proti besnote celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:

OZNAM - Zber nebezpečného odpadu v obci

Oznam - zber nebezpečného odpadu v obci dňa 15.06.2019 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor:

Straty a nálezy

Straty a nálezy celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:

Zberná nádoba na drobný elektroodpad - ASEKOL

Zberná nádoba na drobný elektroodpad celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:

Oznam o pracovnej činnosti na hrádzi

Oznam o pracovnej činnosti na hrádzi. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor:

Oslavy MDD

Oslavy MDD - 01.06.2019 (sobota) o 14,30 hod. na futbalovom ihrisku pod Kačabarom ... celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M

Oznam o zatvorení obecného úradu ... celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Zamarovce pozýva občanov na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 (utorok) o 18,00 hod. v sále KD.... celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Opakovaná výzva - bionádoby

Opakovaná výzva na bionádoby - upozornenie pre občanov obce, ktorí si ešte nesplnili povinnosť ohľadne triedenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov domácnosti... celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Prieskum dopravného správania a Trenčín v pohybe

Vážení občania, v najbližších dňoch sa uskutoční v obci Zamarovce u náhodne vytipovaných domácnostiach prieskum dopravného správania pre plán udržateľnej mobility mesta Trenčín, ktorý určí podobu dopravy v meste a jeho spádovej oblasti. Prieskum v obci uskutoční p. Víťězslav Wagner a preukáže sa svojím OP a preukazom anketára. Viac info v priložených dokumentoch.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M - Predajná akcia

Predajná akcia textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb ..... celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Straty a nálezy

Straty a nálezy celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

OZNAM - COOP Jednota Zamarovce

Oznam o znovuotvorení predajne Potravín COOP Jednota Zamarovce celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M - Výkup papiera

Výkup papiera v obci Zamarovce - dňa 14.05.2019 (utorok) ... celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

Pozvánka na oslavu sviatku "Dňa matiek"

Pozvánka na oslavu sviatku "Dňa matiek", ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.05.2019 o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Zamarovciach... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:

Opakovaný jarný zber do VOK a železného šrotu

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že vzhľadom na nedostatočnú kapacitu pristavených veľkoobjemových kontajnerov ponúkame Vám možnosť opakovane uložiť odpad do VOK aj dňa 24.05.2019 (piatok) od 13,00 hod. ... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:

"Jarný zber objemného odpadu z domácností a železného šrotu", "BIO ODPAD"

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 02. mája 2019 (štvrtok) sa uskutoční v našej obci "Jarný zber objemného odpadu z domácností a železného šrotu". celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

"Stavanie mája"

Pozvánka na kultúrno-spoločenskú akciu "Stavanie mája"....

Obecný úrad Zamarovce, poslanci OcZ a starosta obce srdečne pozývajú občanov na kultúrno-spoločenskú akciu "Stavanie mája"... celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:

Oznam

Oznam o zatvorení predajne potravín COOP Jednota
Zamarovce ...

celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Oznam

Marius Pedersen a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v našej obci presúva z piatka na sobotu ....
celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Zápis detí do MŠ Zamarovce pre šk.r.2019/2020

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje, že Zápis detí do MŠ bude .... celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

O Z N A M

Výkup papiera v obci Zamarovce dňa 15.04.2019 (pondelok)... celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor:

Materská škola Zamarovce - Veľkonočné prázniny

Veľkonočné prázdniny v MŠ Zamarovce
- od 18.4.2019 - 23.4.2019 ... celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnené ... celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Odporúčaná relácia do miestnych rozhlasov - Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje na "Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019" - odporúčaná relácia do miestnych rozhlasov ... celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

O Z N A M - Pasportizácia zberných nádob na komunálny odpad

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 12.4.2019 (piatok) od 06,00 hod. sa v obci uskutoční pasportizácia zberných nádob na komunálny odpad ... celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
prvá
z 5
posledná