Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Typ: ostatné
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania - "Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul.Športová", ktorá pozostáva zo stavebného objektu:
SO 305 Kanalizácia splašková ul.Športová - I.etapa.

Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2018 13:48
Autor: