Navigácia

Obsah

Audity

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 55x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 58x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 65x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 59x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 71x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 57x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 44x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 79x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 44x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 46x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 55x | 11.08.2017

Stránka

  • 1