Navigácia

Obsah

Audity

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 6x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 6x | 03.10.2018

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 83x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 95x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 108x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 102x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 113x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 99x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 74x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 120x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 69x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 75x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 86x | 11.08.2017

Stránka

  • 1