Navigácia

Obsah

Audity

2018

Správa audítora za rok 2018 Stiahnuté: 67x | 07.06.2019

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 280x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 153x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 189x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 195x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 288x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 270x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 233x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 343x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 232x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 182x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 370x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 169x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 170x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 224x | 11.08.2017

Stránka

  • 1