Navigácia

Obsah

Audity

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 164x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 94x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 41x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 143x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 185x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 194x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 172x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 240x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 168x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 123x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 274x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 126x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 121x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 149x | 11.08.2017

Stránka

  • 1