Navigácia

Obsah

Audity

2018

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 24x | 11.11.2019

Správa audítora za rok 2018 Stiahnuté: 93x | 07.06.2019

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 323x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 175x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 328x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 216x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 336x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 299x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 261x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 389x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 267x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 207x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 413x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 190x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 192x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 257x | 11.08.2017

Stránka

  • 1