Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul.Športová

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby:   Verejná vyhláška -  "Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul.Športová" - Stavebné objekty: SO 305 Kanalizácia splašková ul. Športová - I.etapa,   SO 306 Prípojky kanalizácie ul.Športová - I.etapatu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 3. 2018

Dátum zvesenia: 17. 3. 2018

Späť