Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu  majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Späť