Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - budova obj. Kačabar

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť