Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zamarovce

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Späť