Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2017 o miestnych daniach na území obce Zamarovce

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Späť