Navigácia

Obsah

Gratulácia a zápis do pamätnej knihy

Významné životné jubileum 90 rokov-p.Jankovská Anna ...

 

 

    Dňa 26.07.2017 sa dožila krásneho životného jubila 90 rokov života naša spoluobčianka p.Jankovská Anna, bývajúca na ul.Zamarovská 153. Pri tejto príležitosti  jej s kyticou kvetov  zablahoželal starosta obce, poprial oslávenkyni  hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších  a  nakoniec sa p.Jankovská  zapísala do Pamätnej knihy obce Zamarovce.