Navigácia

Obsah

Historické dokumenty

 

Historická mapa Zamaroviec

mapa

 

 

Povinnosť obce zadovážiť plemenného býka 17.6.1929             Predĺženie záverečných hodín krčiem 18.6.1929                                                                            

 povinnosť obce                                                                               predĺženie záverečných hodín

                                                                                

 

Schvaľovanie schôdzí obecného zastupiteľstva 19.6.1929

 Schvaľovanie schôdzí

 

Licentovanie plemenníkov 22.6.1929                           Ochrana proti leteckým útokom 8.1.1936

 Licentovanie plemenníkov                                                              Ochrana proti leteckým útokom

 

 

Oznam o hlásení nezamestnaných 18.5.1937

Oznam o hlásení nezamestnaných

 

Kandidátne listiny do obecného zasupiteľstva 12.6.1938

Kandidátne listiny

 

 

Zmluva o umiestnení verejného plemenníka podpísaná medzi Ondrejom Jakúbekom  (starostom)  a Jozefom Zamaróczym. 1.1.1940

 zmluva1zmluva2

 

Lekársky predpis z 23.2.1940

Lekársky predpis

 

Zmluva- obec Zamarovce a Sidónia Zamaróczy 25.4.1940             Slovo komunistov k roľníkom 10.2.1946

 zmluva                                                                                    Slovo komunistov

 

Legitimácia bicykla 1946

 Legitimácia bicykla1Legitimácia bicykla2

 

Úmrtné oznámenie Eugen Fríml 29.4.1953

Úmrtné oznámenie

 

Ľudový kroj zo Zamaroviec a Hornej Súče

Ľudový kroj