Navigácia

Obsah

Kontaktné údaje

 

Adresa : Materská škola, ulica Zamarovská 63, Zamarovce, 911 05 Trenčín 5
Telefón : 032 / 65 22 852
E–mail : skolka@obeczamarovce.sk

 

Školné :    20 € mesačne
Stravné :   1,37 € na deň

viď   VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni