Navigácia

Obsah

Kontaktné údaje

 

Adresa : Materská škola, ulica Zamarovská 63, Zamarovce, 911 05 Trenčín 5
Telefón : 032 / 65 22 852
E–mail : zamarovce.ms@mail.t-com.sk

Školné : 15 € mesačne
Stravné : 1,26 € na deň