Obsah

Správy

Otvorenie materskej školy

MŠ Zamarovce bude otvorená od 1.6.2020 na báze dobrovoľnosti. Prednostne budú prijaté deti rodičov pracujúcich v záchranných službách a deti zamestnaných rodičov. Prosíme rodičov, aby oznámili, či ich dieťa bude navštevovať MŠ najneskôr do 25.5.2020 na t.č.0903240447 alebo mailom na zamarovce.ms@mail.t-com.sk.

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce zároveň oznamuje, že deti dňa 1.6. 2020 do MŠ nastúpia podľa nasledovných pravidiel:

- Dĺžka prevádzky MŠ je 9 hodín, teda od : 6:30 do 15:30
- Počet detí v skupine je najviac 15 detí
- Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne
- Deti môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti
- Každé ráno bude vykonaný zdravotný filter, meranie teploty detí  každej triedy pedagogickým zamestnancom
- Rodič odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ
- Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, predloží rodič písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
- Rodič rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ
- Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
- Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška
- MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie
- Sprevádzajúca osoba sa v MŠ pohybuje vždy v rúšku max. 10 minút
- Odporúčame rodičom, aby sa  nezhromažďovali  pred MŠ

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/?fbclid=IwAR2hRxHTSpLMTO6L7SVKcyCDiQKqo7Ky2m1VXsRtvMzYDRE0Nr_iki_ANYc celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Ing. Blanka Škodová

LOGOPÉDIA

OZNAM Logopédia

celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu