Navigácia

Obsah

 

O Z N A M    - Zápis detí do MŠ Zamarovce pre šk.r.2019/2020

     Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje, že Zápis detí do MŠ bude v termíne

  od 29.4.2019  do 3.5 2019 od 7.00 do 12.00 hodiny a 

    od 6.5.2019 do 10.5.2019 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny.       

Potrebné je doniesť vyplnenú prihlášku, potvrdenú od lekára.

 

Prihláška   do MŠ: 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:  tu ku stiahnutiu

 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy 2019

tu ku stiahnutiu

 

 

     

Aktuálny stav detí v MŠ v šk.r.2018/2019:

 

 1.trieda         2,5 -3 ročné deti            17 detí

 2.trieda          3 – 5 ročné deti           18  detí

 3. trieda         4 – 6 ročné deti           22  detí