Navigácia

Obsah

Odloženie povinnej školskej dochádzky

Z dôvodu rezervovania miesta v školskom roku 2021/2022 je potrebné informovať riaditeľku MŠ o odložení povinnej školskej dochádzky detí, ktoré k 31.8.2021 dosiahnu vek 6 rokov                    a nenastúpia do základnej školy, teda zostávajú v MŠ. 

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2021/2022

Termín podávania žiadostí a zápisu je od:  3.5.  do 6.5. 2021 

od 7:00 do 15:30

Spôsob podávania žiadostí:

  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
  • osobne v budove materskej školy,
  •  MŠ Zamarovce, Zamarovská 63, 911 05 Zamarovce 

prihláška.doc (42 kB)

prihláška.pdf (178.49 kB)

podávanie žiadostí a podmienky prijatia.docx (15.49 kB)