Navigácia

Obsah

Odloženie povinnej školskej dochádzky

Z dôvodu rezervovania miesta v školskom roku 2020/2021 je potrebné informovať riaditeľku MŠ o odložení povinnej školskej dochádzky detí, ktoré k 31.8.2020 dosiahnu vek 6 rokov                    a nenastúpia do základnej školy, teda zostávajú v MŠ. 

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2O20/2021

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať elektronicky od 14.4.2020 do 7.5.2020. Prihlášku si môžete stiahnuť pod týmto oznamom a vyplnenú odoslať na e-mail zamarovce.ms@mail.t-com.sk. V prihláške nie je potrebné potvrdenie od lekára, donesiete ho dodatočne v septembri. Prihlášku v tlačenej forme si môžete vyzdvihnúť na OÚ Zamarovce a následne vyplnenú vhodiť do zelenej schránky. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí Vám budú poslané spätne na e-mail do konca júna. V prípade potreby sa informujte na OÚ Zamarovce. 

prihláška.doc (42 kB)

prihláška.pdf