Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 5
posledná

Vyhlásenie "Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov"

Vyhlásenie "Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov"
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 8.júla 2019 8,00 hod. do odvolania .... celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:

Jedálny lístok - 27. týždeň

Jedálny lístok - 27.týždeň
od 01.07.2019 - 04.07.2019 celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

Nádoba na jedlý olej a tuky

Vážení občania, OcÚ Zamarovce Vám oznamuje, že do obce pribudla zberná 240 l nádoba (žltá) na jedlé oleje a tuky.... celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - pobožnosť pri kaplnke na ul.Al.Lišku

O Z N A M - pobožnosť pri kaplnke na ul.Al.Lišku celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:

Starosta obce informuje "Druhých 100 dní"

Druhých 100 dní celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ v Zamarovciach

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ počas letných prázdnin celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - Zmena úradných hodín OcÚ Zamarovce

Zmena úradných hodín OcÚ Zamarovce v 26. týždni celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - Výkup papiera

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 24.6.2019 (pondelok) sa uskutoční výkup papiera ....
celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor:

O Z N A M - prevzatie BIO nádob

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 20.06.2019 (štvrtok od 18,00 do 20,00 hod. a dňa 22.06.2019 (sobota) od 08,00 hod. do 12,00 hod. ... celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na kult.-spol.akciu "Grilované prasiatko"

Bar Zlatý klas Zamarovce pozýva zajtra t.j. v sobotu 15.06.2019 od 9,00 hod. do 19,00 hod.
všetkých občanov na Grilovanie prasiatka ... celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor:

Očkovanie psov proti besnote

Očkovanie a čipovanie psov proti besnote celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:

OZNAM - Zber nebezpečného odpadu v obci

Oznam - zber nebezpečného odpadu v obci dňa 15.06.2019 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor:

Straty a nálezy

Straty a nálezy celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:

Zberná nádoba na drobný elektroodpad - ASEKOL

Zberná nádoba na drobný elektroodpad celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:

Oznam o pracovnej činnosti na hrádzi

Oznam o pracovnej činnosti na hrádzi. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor:

Oslavy MDD

Oslavy MDD - 01.06.2019 (sobota) o 14,30 hod. na futbalovom ihrisku pod Kačabarom ... celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M

Oznam o zatvorení obecného úradu ... celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Zamarovce pozýva občanov na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 (utorok) o 18,00 hod. v sále KD.... celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Opakovaná výzva - bionádoby

Opakovaná výzva na bionádoby - upozornenie pre občanov obce, ktorí si ešte nesplnili povinnosť ohľadne triedenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov domácnosti... celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Prieskum dopravného správania a Trenčín v pohybe

Vážení občania, v najbližších dňoch sa uskutoční v obci Zamarovce u náhodne vytipovaných domácnostiach prieskum dopravného správania pre plán udržateľnej mobility mesta Trenčín, ktorý určí podobu dopravy v meste a jeho spádovej oblasti. Prieskum v obci uskutoční p. Víťězslav Wagner a preukáže sa svojím OP a preukazom anketára. Viac info v priložených dokumentoch.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M - Predajná akcia

Predajná akcia textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb ..... celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Straty a nálezy

Straty a nálezy celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

OZNAM - COOP Jednota Zamarovce

Oznam o znovuotvorení predajne Potravín COOP Jednota Zamarovce celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

O Z N A M - Výkup papiera

Výkup papiera v obci Zamarovce - dňa 14.05.2019 (utorok) ... celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

Pozvánka na oslavu sviatku "Dňa matiek"

Pozvánka na oslavu sviatku "Dňa matiek", ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.05.2019 o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Zamarovciach... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:

Opakovaný jarný zber do VOK a železného šrotu

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že vzhľadom na nedostatočnú kapacitu pristavených veľkoobjemových kontajnerov ponúkame Vám možnosť opakovane uložiť odpad do VOK aj dňa 24.05.2019 (piatok) od 13,00 hod. ... celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:

"Jarný zber objemného odpadu z domácností a železného šrotu", "BIO ODPAD"

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 02. mája 2019 (štvrtok) sa uskutoční v našej obci "Jarný zber objemného odpadu z domácností a železného šrotu". celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

"Stavanie mája"

Pozvánka na kultúrno-spoločenskú akciu "Stavanie mája"....

Obecný úrad Zamarovce, poslanci OcZ a starosta obce srdečne pozývajú občanov na kultúrno-spoločenskú akciu "Stavanie mája"... celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:

Oznam

Oznam o zatvorení predajne potravín COOP Jednota
Zamarovce ...

celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Oznam

Marius Pedersen a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v našej obci presúva z piatka na sobotu ....
celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Zápis detí do MŠ Zamarovce pre šk.r.2019/2020

Riaditeľstvo MŠ Zamarovce oznamuje, že Zápis detí do MŠ bude .... celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

O Z N A M

Výkup papiera v obci Zamarovce dňa 15.04.2019 (pondelok)... celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor:

Materská škola Zamarovce - Veľkonočné prázniny

Veľkonočné prázdniny v MŠ Zamarovce
- od 18.4.2019 - 23.4.2019 ... celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnené ... celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Odporúčaná relácia do miestnych rozhlasov - Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje na "Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019" - odporúčaná relácia do miestnych rozhlasov ... celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

O Z N A M - Pasportizácia zberných nádob na komunálny odpad

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 12.4.2019 (piatok) od 06,00 hod. sa v obci uskutoční pasportizácia zberných nádob na komunálny odpad ... celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Výsledky volieb na prezidenta SR 2019

Výsledky volieb na prezidenta SR - II. kolo
konané dňa 30.03.2019 ... celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční budúci týždeň vo štvrtok dňa 04.04.2019 o 18,00 hod. v sále KD Zamarovce ... celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor:

Jedálny lístok 14.týždeň

Jedálny lístok 14.týždeň
01.04.2019 - 05.04.2019 celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor:

Poďakovanie starostu obce a poslancov OZ

Poďakovanie starostu obce a poslancov OZ za účasť na pracovnej brigáde pri úprave okolia vodnej plochy "Žabák a obecného parku... celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Jedálny lístok 13.týždeň

Jedálny lístok 13.týždeň
od 25.03.2019 - 29.03.2019 celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:

Výsledky volieb na prezidenta SR v r.2019

Výsledky volieb na prezidenta SR 1.kolo, konané dňa 16.03.2019 v obci Zamarovce celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Harmonogram zberu odpadov na rok 2019 v obci Zamarovce

Kalendár zberu triedených odpadov na rok 2019 ... celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Oznam - zmena termínu pracovnej brigády

Zmena termínu pracovnej brigády okolo vodnej plochy Žabák .... celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:

Starosta obce informuje "Prvých 100 dní"

Starosta obce informuje "Prvých 100 dní" ... celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor:

Zatvorenie prevádzky MŠ

Riaditeľstvo MŠ týmto oznamuje rodičom detí, ako aj stravníkom, že prevádzka Materskej školy a Školskej jedálne bude zajtra t.j. v piatok 8.3.2019 zatvorená z dôvodu chorobnosti celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor:

O Z N A M - bezplatná služba - Obecný hlásnik

Bezplatná služba - Obecný hlásnik - na zasielanie informácií ... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor:

Výkup papiera

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v piatok 8.3.2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera spol. P&P import s.r.o. .... celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:

Pozvánka na brigádu ....

Pozvánka na brigádu - vyčistenie priestranstva okolo vodnej plochy tzv. Žabáka ....... celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor:

O Z N A M - vývoz biologického odpadu zo záhrad a mobilný zber elektroodpadu

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že obec v týchto dňoch zabezpečuje bezplatný ...... celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

O Z N A M - Výkup papiera v obci

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že zajtra t.j. v stredu 27.02.2019 sa uskutoční v našej obci výkup papiera
... celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a.s. upozorňuje občanov z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, že dňa 14.03.2019 budú bez dodávky elektriny ulice:
v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod.
Hrabovská č. 7/OP, 7/PR 3, 7/PR1, 7/PR2
Zamarovská č. 1, 1/PR, 3, 5 celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

P o z v á n k a

Pozvánka na najvýznamnejší medzinárodný turnaj SLOVAK OPEN
v bedmintone v dňoch 27.02. - 02.03.2019 v Športovej hale M-Šport Zamarovce Ostrov ........ celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy: "Na bicykli po stopách histórie"

OZnámenie o zahájení výstavby cyklotrasy: "Na bicykli po stopách histórie", dňom 01.02.2019 a ktorá bude prebiehať do 28.02.2020 ... celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor:

Jedálny lístok

Jedálny lístok 8.týždeň - 18.02. - 22.02.2019 celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor:

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu a informácia o práve voliť a byť volený ...

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu a informácia o práve voliť a byť volený ... celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - O Z N A M

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28.02.2019 (štvrtok) bez dodávky elektriny ul. Zamarovská č.115/TS, 247, 260/VE v čase od 11:00 do 15:00 hod. ... celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor:

OZNAM

Oznam o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Zamarovciach ... celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

OZNAM

OZNAM o zatvorení potravín COOP Jednota.... celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

SMERNICA

Smernica na stanovenie výšky a výberu poplatku za použitie a prevedenie prác obecným traktorom .... celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

O Z N A M

Oznam o zatvorení Materskej školy a Školskej jedálne .... celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Výkup papiera v obci Zamarovce

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v stredu
23.01.2019 sa uskutoční v obci výkup papiera ... celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa 25.01.2019 (piatok) o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu Zamarovce. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Vyhlásenie volieb prezidenta SR a informácia o práve voliť a byť volený ... celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor:

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Zmena vývozu komunálneho odpadu v obci v tomto týždni...


celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:

Oznam

Pracovná doba počas vianočných sviatkov ... celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor:

Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce

Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce na deň 25. januára 2018 ... celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:

P O Z V Á N K A

Pozvánka na "štefanskú kapustnicu"
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2018 (streda) o 18,00 hod. v sále KD Zamarovce. celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:

Oznam o zatvorení Obecného úradu Zamarovce

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v dňoch 05.12.2018 a 06.12.2018 (t.j. v stredu a vo štvrtok) bude Obecný úrad Zamarovce z a t v o r e n ý z dôvodu školenia zamestnancov. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v piatok 07.12.2018 o 15,00 hod. v sále KD Zamarovce .... celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

OZNAM - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín upozorňuje občanov na povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných ........ celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci Orezu a výrubu stromov

Zsl.distribučná a.s. Bratislava vyzýva vlastníkov a užívateľov pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v termíne do 07.01.2019 ..... celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
dňa 30.11.2018 ul. Zamarovská v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.11.2018 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Zamarovce konané dňa 10.11.2018 celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Jesenný zber objemného odpadu z domácností

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že budúci týždeň v dňoch 05 a 06.novembra 2018 (pondelok a utorok) sa uskutoční v našej obci jesenný zber ... celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

O z n a m o zatvorení obecného úradu

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v
piatok 02.11.2018 bude obecný úrad Zamarovce
zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Mesiac úcty k starším

Pozvánka na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ... celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.10.2018 v zasadačke OcÚ .... celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny ... celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 02.10.2018 celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí v r.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zamarovciach. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí v r.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zamarovce
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ - dňa 27.09.2018 o 18,00 hod. v sále Kult.domu Zamarovce ..... celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
- dňa 08.10.2018 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. ... celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

O Z N Á M E N I E o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Zamarovce

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ... celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

Menovanie zapisovateľky MVK

Menovanie zapisovateľky MVK celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Pozvánka na priateľské futbalové zápasy

TJ Slovan Zamarovce a Obec Zamarovce pri príležitosti konania Púte .....
celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:

Pozvánka na tanečnú zábavu

Reštaurácia Kačabar pozýva pri príležitosti konania Púte na Skalku ...... celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018

Obec Zamarovce podľa ... celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Oznámenie o zatvorení Obecného úradu Zamarovce

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že dňa 06.júla 2018 (piatok) bude Obecný úrad Zamarovce zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

O Z N A M

MO JDS Zamarovce oznamuje členom Jednoty dôchodcov, ale aj ostatným občanom, že dňa 28.07.2018 plánuje uskutočniť zájazd do baziliky na Velehrade spojený s návštevou výstavy cesnaku s bohatým programom v blízkom moravskom mestečku Buchlovice. Cena zájazdu a čas oznámi MO JDS podľa záujmu členov, cena nebude väčšia ako 7,- € včítane vstupov do baziliky i na výstavu. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov Zamarovce.

celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

O z n a m - výkup papiera

Oznámenie o výkupe papiera výmenou za hygienické výrobky... celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:

O Z N A M - očkovanie psov

Povinné očkovanie psov proti besnote ... celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor:

O z n a m

Obecný úrad Zamarovce oznamuje občanom, že v dňoch
04.-06.júna 2018 bude obecný úrad Zamarovce zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov OcÚ. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:

MDD - Oslavy dňa detí

Obecný úrad Zamarovce v spolupráci s TJ Slovan Zamarovce
pozývajú deti pri príležitosti MDD na Oslavy dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 02.06.2018 o 16,00 hod. v priestoroch športového areálu pod Kačabarom, kde budú pre deti pripravené športové hry a súťaže. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v stredu 3005.2018 o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu Zamarovce ... celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 24.mája 2018 ...

celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor:
prvá
z 5
posledná