Navigácia

Obsah

KORONAVÍRUS - dôležité UPOZORNENIA !!!

Typ: ostatné | náš tip
Informácie k preventívnym opatreniam nového koronavírusu v SR. Priebežne aktualizované!!! Posledná aktualizácia 11.06.2021

OcÚ Zamarovce v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 v SR upriamuje Vašu pozornosť na závery zasadnutia krízového štábu zo dňa 06.03.2020 ako aj Úradu  verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3.2020.

Viac informácii v priložených súboroch a odkazoch:

Vyhláška č. 216 - hromadné podujatia

Vyhláška č. 217 - prevádzky

Vyhláška č. 218 - karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Krízový štáb Zamarovce 10

Krízový štáb Zamarovce 9

Krízový štáb Zamarovce 8

Uznesenie vlády - doplnenie zákaz vychádzania

Pandemický plán MPSVR

Príloha k pandemickému plánu MPSVR

Krízový štáb Zamarovce 7

Krízový štáb Zamarovce 6

Opatrenie RÚVZ pre okres Trenčín

Opatrenie - oprava

Opatrenie - hranice

Opatrenie - prevádzky

Uznesenie vlády - vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenie - rúška

Usmernenie HH SR - deviata aktualizácia

Pandemický plán pre SR

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Socialny_odstup_COVID-19.pdf - sociálny odstup

https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf - tvárové rúško

https://korona.gov.sk/ehranica/ - registrácia po príchode z rizikovej krajiny

Krízový štáb Zamarovce 5

Opatrenie HH - používanie ochranných rúšok

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-platne-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 - Organizovanie hromadných verejných podujatí II.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4379:uvz-sr-zmeny-pri-prichode-zo-zahraniia-a-pri-organizovani-hromadnych-podujati-&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 - Organizovanie verejných hromadných podujatí

Opatrenie HH SR - maloobchodné prevádzky

Usmernenie HH SR - zrušenie zákazu návštev

Usmernenie HH SR - aktualizácia nosenia ochranných rúšok

Usmernenie HH SR - zmena hranica ČR

Usmernenie HH SR - štvrtá fáza uvoľňovania

Krízový štáb Zamarovce 4

Usmernenie HH SR - prevádzka školských stravovacích zariadení

Opatrenie HH - aktualizácia k používaniu ochranných rúšok

Opatrenie HH - uvoľňovanie opatrení 3.fáza časť 1

Opatrenie HH - výnimka poradenské centrá

Zmiernenie opatrení - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - prevádzky 2 fáza uvoľňovania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - hromadné podujatia - bohoslužby

Ako sa správne starať o textilné rúško

Zasadnutie krízového štábu obce Zamarovce zo dňa 02.05.2020

Opatrenie ÚVZ - štátna karanténa, vstup na územie SR - 01.05.2020

Opatrenie k používaniu ochranných rúšok

Usmernenie HH SR - siedma aktualizácia

Usmernenie HH SR - vysluhovanie sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

OZNAM - obmedzenie voľného pohybu osôb počas Veľkonočných sviatkov

Oznam hlavného hygienika ÚVZ SR k bohoslužbám

Opatrenie ÚVZ - štátna karanténa

Zasadnutie krízového štábu obce Zamarovce zo dňa 01.04.2020

Zasadnutie krízového štábu obce Zamarovce zo dňa 15.03.2020

Usmernenie HH SR - šiesta aktualizácia

Opatrenie HH - uzatvorenie prevádzok

Uznesenie vlády o rozšírení núdzového stavu

https://www.minv.sk/?Informacie_OCOOaKR_OBUTN

Stanovisko pri nakladaní s komunálnym odpadom: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Slovenská pošta - úprava doručovania poštových zásielok

https://www.zmos.sk/informacia-k-organizovaniu-pohrebov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://korona.gov.sk/

Usmernenie HH SR - piata aktualizácia

https://virus-korona.sk/

Usmernenie HH SR - štvrtá aktualizácia

Opatrenie ÚVZ SR - karanténa

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení niektorých prevádzok

Usmernenie HH SR karanténa

https://www.e-vuc.sk/e-vuc/aktuality-a-oznamy/usmernenia-k-ochoreniu-covid-19-corona-virus.html?page_id=134621

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.pdf (2.74 MB)

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.pdf (1.66 MB)

Rozhodnutie hlavného hygienika SR

Usmernenie HHSR Covid-19

Usmernenie pre obce

Leták

Leták 01

Leták 02

Leták 03

Leták 04

 


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2021 14:04
Autor: admin