Navigácia

Obsah

LESY SR, š.p. Trenčín - VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ: ostatné
Výzva pre vlastníkov pozemkov, ktoré do zverejnenia tejto výzy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov....

 

VÝZVA  pre vlastníkov pozemkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy  nepožiadali  o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a k nej prislúchajúci Zoznam vlatníkov

VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníkcych vzťahov k pôde a inému  poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov,

ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a sovje podania  doplnili alebo neopravili...

V zmsle § 34e ods. 1 a 2 zák. č.229/1991 Zb. zoznamy budú zverejnené na webovom sídle na dobu 60 dní odo dňa vyvesenia t.j. do 14.12.2020.

Výzva


Príloha

Vytvorené: 14. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 12:36
Autor: