Navigácia

Obsah

Oznámenie o okliesňovaní a výrube pod elektrovodmi - v obci Zamarovce - časti VINOHRADY (záhradkárska oblasť)

Typ: ostatné
Okliesňovanie - orez stromov sa uskutoční v sobotu a nedeľu
t.j. 19.9.2020 a 20.09.2020 ...

O Z N Á M E N I E 

Obecný úrad Zamarovce oznamuje vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Zamarovce -  časti VINOHRADY (záhradkárska oblasť, že v sobotu a nedeľu  t.j. 19.9.2020 a 20.9.2020   na základe požiadavky prevádzkovateľa  elektrického vedenia NN t.j. Západoslovenská distribučná a.s. -   spol. EKOREM s.r.o. Lipany vykoná v časti Vinohrady (záhradkárska oblasť)   okliesňovanie  drevín – orez konárov stromov nachádzajúcich sa v blízkosti elektrického vzdušného vedenia, ktoré ohrozujú jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Okliesňovanie sa vykoná na úsekoch vyznačených červenou farbou na mape trasy vedenia – NN vedenie Zamarovce. Okliesňovanie sa vykoná za použitia motorových pl. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

Mapa trasy vedenia s vyznačenými úsekmi


Prílohy

Vytvorené: 16. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2020 16:36
Autor: