Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Zamarovce

Typ: ostatné
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - ZaD č.1 ÚPN obce Zamarovce - oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

 

    Obci  Zamarovce bolo  dňa 29.9. 2021 doručené Oznámenie o strategickom dokumente  podľa zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zamarovce.

Verejnosť sa môže k predmetnému Oznámeniu o strategickom dokumente vyjadriť v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia, a to na adresu :

Okresný úrad v Trenčíne

– Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Hviezdoslavova ul. č. 3,

911 01 Trenčín 

 

Všetky prílohy k Oznámeniu sú zverejnené na webovom sídle obce Zamarovce, úradnej tabuli obce na enviroportáli

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-zamarovc

 

S pozdravom

Mgr. Peter Minárik, starosta obce Zamarovce

 

 

Prílohy:

 

Oznámenie o SD UPN Zamarovce.pdf (173.83 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Zamarovce (370.89 kB)

Komplexný urbanistický návrh - Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN obce Zamarovce.pdf (4.65 MB)

oznamenie - ÚPN - Zmeny a doplnky.pdf (340.6 kB)


Vytvorené: 30. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2021 16:05
Autor: