Navigácia

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Typ: ostatné
SODB 2021Obecný úrad Zamarovce opätovne upozorňuje a žiada občanov, ktori sa ešte do dnešného dňa nesčítali elektronicky, aby tak urobili čo možno v najkratšom čase najneskôr do 31.03.2021 ..
SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Online sčítanie končí 31.03.2021, t.j. cca za 2 týždne a počas týchto týždňov by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektornického formuláru za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí majú príp. mohli by mať problémy s elektronickým sčítaním. 

Upozorňujeme občanov, že asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1 apríli 2021 (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie), by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rémskych komunít).

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

    Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

   Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto v zasadačke obecného úradu, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú včas zverejnené. Kontaktná osoba a zároveň aj asistent sčítania  obce Zamarovce je Otília Drienková, tel.: 032/6523582. Pomôcť Vám môže aj infolinka na call centre 02/20 92 49 19 

Vymenovaný bude aj mobilný asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa a sčíta ho v prípade, že o takúto službu požiada.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.


Vytvorené: 19. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2021 12:54
Autor: