Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 11. 2022

Dohoda č. 22/13/010/36

22/13/010/36

neuvedené

Obec Zamarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

8. 11. 2022

Darovacia zmluva

ZML-1/2022

bezodplatne

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Zamarovce

12. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML-16/2022

3 580,50 EUR

Obec Zamarovce

Telovýchovná jednota Slovan Zamarovce

11. 10. 2022

Dodatok k č. 85 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.550009/11

Dodatok č.85

podľa platného cenníka

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

10. 10. 2022

Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1433/2015

Dodatok č.5

v zmysle platného cenníka

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín

Obec Zamarovce

26. 9. 2022

Kúpna zmluva

ZML-15/2022

Neuvedené

Obim s.r.o., Nová 4381/5, 01851 Nová Dubnica

Obec Zamarovce

20. 9. 2022

Zmluva o umeleckom výkone

ZML-14/2022

1 200,00 EUR

Umenie v nás, Komenského 14532/12C, 97401 Banská Bystrica

Obec Zamarovce

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

34/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

František Minárik

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

286/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ing.Ján Matula

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

288/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jozef Prostredný

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

287/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jozef Prostredný

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

115/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ján Plško

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

205/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anton Žemlička

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

46/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anton Žemlička

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

319/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Karol Repa

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

317/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Karol Repa

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

120/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Mária Dúžeková

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

162/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jaroslav Plško

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

26/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Danka Kadlecová

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

118/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Viera Porubská

9. 9. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

411/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anna Kadlecová

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

220/2022

70,00 EUR

Obec Zamarovce

Jarmila Martišová

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

242/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anna Švančarová

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

210/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jaroslav Minárik

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

409/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Stanislav Drienka

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

14/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Božena Drienková

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

13/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Božena Drienková

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

70/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ing.Mária Sekerková, CSc.

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

48/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ing.Mária Sekerková, CSc.

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

124/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Zuzana Tršková

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

334/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ján Juriga

5. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

151/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Štefan Svatík

4. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

416/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anna Lysá

4. 8. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

12/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anna Lysá

25. 7. 2022

Darovacia zmluva

D2022/02

300,00 EUR

Zlatý Klas s.r.o.

Obec Zamarovce

25. 7. 2022

Darovacia zmluva

D2022/01

500,00 EUR

IZOMI

Obec Zamarovce

11. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

064/2022/TVK

bezodplatne

TVK a.s. Trenčín, Mesto Nemšová, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Stará Turá

Obec Zamarovce

13. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

407/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Alena Barčová

13. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

268/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Marta Habánková

13. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

226/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Marta Habánková

13. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

218/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Marta Habánková

13. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

206/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Marta Habánková

8. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML-13/2022

300,00 EUR

Obec Zamarovce

Rímskokatolícka cirkev farnosť sv.Štefana Uhorského Trenčín-Orechové

7. 6. 2022

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve

93,28 EUR/rok

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín

Obec Zamarovce

6. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

9/2022

70,00 EUR

Obec Zamarovce

Ján Skovajsa

6. 6. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

8/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ján Skovajsa

1. 6. 2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

ZML-12/2022

podľa znaleckého posudku v čase realizácie predaja na náklady oprávneného

Obec Zamarovce

Martin Varhaník a manž. Petra Varhaníková

27. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

23/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Helena Klasová

27. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

20/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Helena Klasová

27. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

101/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Mária Pavlovičová

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

294/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Silvia Nižňanská

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

459/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Bc.Lenka Prekopová, Bc.

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

275/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Oľga Plšková

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

25/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ivana Vlková

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

361/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Alžbeta Vlková

26. 5. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

42/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ľubica Danielová

26. 5. 2022

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č.550 009 21

Dodatok č.9

podľa platného cenníka - príloha č.1

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

19. 5. 2022

Servisná zmluva č. SZ2022/492

ZML-10/2022

v zmysle predmetnej zmluvy

AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 447/124, 04801 Rožňava

Obec Zamarovce

11. 5. 2022

Dodatok k č. 84 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.550009/11

Dodatok č.84

podľa platného cenníka

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML-9/2022

2 000,00 EUR

Obec Zamarovce

FRÍMLOVEC o.z.

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML-8/2022

3 419,50 EUR

Obec Zamarovce

Telovýchovná jednota Slovan Zamarovce

27. 4. 2022

Zmluva o výpožičke

ZML-7/2022

bezodplatne

Mesto Nemšová

Obec Zamarovce

25. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA

ZML-6/2022

168 €/jednorazovo, 64 €/ročne

MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov

Obec Zamarovce

20. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML-5/2022

500,00 EUR

Obec Zamarovce

Základná škola

20. 4. 2022

Zmluva o výpožičke

ZML-4/2022

bezodplatne

Obec Zamarovce

Packeta Slovakia s.r.o.

14. 4. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML-3/2022

250,00 €/mesačne

Obec Zamarovce

Zlatý Klas s.r.o.

4. 4. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

66/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Anna Briestenská

4. 4. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-123-03-2022-SK

468,00 € jednorazovo/174,00 € ročne

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zamarovce

31. 3. 2022

Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

024/2022/TVK

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín

Obec Zamarovce

28. 3. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

117/2022

70,00 EUR

Obec Zamarovce

Jana Punová

15. 3. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

337/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Lýdia Kusá

1. 3. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

40/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Emília Plšková

21. 2. 2022

Zmluva o zhodnocovaní odpadu kompostovaním 550 009 57

Dodatok č.2

podľa platného cenníka

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

21. 2. 2022

Dodatok č.8 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č.550 009 21

Dodatok č.8

podľa platného cenníka - príloha č.1

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

10. 2. 2022

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve

Dodatok č.6

120,00 EUR

Obec Zamarovce

Schiedel Slovensko s.r.o.

3. 2. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

149/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jolana Helešová

3. 2. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

122/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jolana Helešová

27. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

79/2022

70,00 EUR

Obec Zamarovce

Ing.Peter Jakúbek

27. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

78/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Ing.Peter Jakúbek

19. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

92/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jozef Kadlec

19. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

91/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jozef Kadlec

11. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

164/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Marta Šidlová

5. 1. 2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zamarovce

121/2022

35,00 EUR

Obec Zamarovce

Jana Čiepková

5. 1. 2022

Dodatok k č. 82 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.550009/1

Dodatok č.82

podľa platného cenníka

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Zamarovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
zamračené 5 °C 1 °C
streda 30. 11. polojasno 6/0 °C
štvrtok 1. 12. polojasno 6/0 °C
piatok 2. 12. zamračené 5/0 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021