Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚPN OBCE ZAMAROVCE

Registratúrna značka: T-A3

Číslo registratúrneho záznamu: OCÚZ-2022/00261

Obec Zamarovce ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie  oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Zamarovce podľa § 22 stavebného zákona .

Rozvoj obce sa riadi platnou  územnoplánovacou dokumentáciou, schválenou uznesením OcZ v roku 2017. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/76 Zb., pristupuje obec k aktualizácii platného ÚPN.

              Obec Zamarovce tak týmto žiada  všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť,  ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby  v zmysle § 22  zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh  Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Zamarovce  sú  k nahliadnutiu na webovej stránke obce www.obeczamarovce.sk,  fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN k nahliadnutiu na Obecnom úrade a na úradnej tabuli obce.

Zároveň je zvolané verejné prerokovanie k predmetnému Návrhu ÚPN obce, spojené s výkladom spracovateľa   na deň 4. 5. 2022 (streda) o 16.00 hod.  v zasadacej miestnosti OcÚ Zamarovce - sála Kultúrneho domu. 

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce Zamarovce - verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce Zamarovce - dotknuté orgány

Kompl urban návrh ZaD č. 1 PODKLAD

Kompl urban návrh ZaD č. 1 PRIESVITKA

Kompl urban návrh ZaD č. 1 SÚTLAČ

Návrh použitia PP ZaD č. 1 PODKLAD

Návrh použitia PP ZaD č. 1 PRIESVITKA

Návrh použitia PP ZaD č. 1 SÚTLAČ

ZaD textová a záväzná časť §22

 

 

 

Zodpovedá: Mgr. Peter Minárik

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

 

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 2 °C 0 °C
piatok 9. 12. mierny dážď 3/2 °C
sobota 10. 12. slabý dážď 3/2 °C
nedeľa 11. 12. rain and snow 2/-2 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021