Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

ZMENY A DOPLNKY č. 1 ÚPN-O ZAMAROVCE - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Registratúrna značka: TA3, A

    Obci  Zamarovce bolo  dňa 26.4.2022 doručené Oznámenie o vypracovaní strategického  dokumentu  podľa zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – „Zmeny a doplnky č. 1 -  Územného plánu obce Zamarovce“ spolu s Návrhom strategického dokumentu

-   do  predmetného Oznámenia  o vypracovaní strategického dokumentu  možno  nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie  na Obecnom úrade v Zamarovciach  počas úradných hodín.      

    Verejnosť sa môže k predmetnému Oznámeniu o strategickom dokumente v súlade s § 6 ods. 6 zákona vyjadriť v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia, a to na adresu :

Okresný úrad v Trenčíne

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova ul. č. 3

 911 01 Trenčín 

 

     Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  spolu s Návrhom strategického dokumentu sú podľa zákona  zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-zamarovce

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať  konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba: RNDR.Bútorová.

 

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 1 UPN-O Zamarovce (2).pdf (369.43 kB)

Kompl urban návrh ZaD č. 1 PODKLAD

Kompl urban návrh ZaD č. 1 PRIESVITKA

Kompl urban návrh ZaD č. 1 SÚTLAČ

Návrh použitia PP ZaD č. 1 PODKLAD

Návrh použitia PP ZaD č. 1 PRIESVITKA

Návrh použitia PP ZaD č. 1 SÚTLAČ

ZaD textová a záväzná časť §22

 

 

 

Dátum zvesenia: 12. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

 

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 2 °C 0 °C
piatok 9. 12. mierny dážď 3/2 °C
sobota 10. 12. slabý dážď 3/2 °C
nedeľa 11. 12. rain and snow 2/-2 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021