Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Materská škola

Materská škola Zamarovce Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvorili a vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchove a vzdelávaní: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov. Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. Pravidelne ich dopĺňať sa nám darí vďaka rodičom, sponzorom a Občianskemu združeniu „Čarovná škôlka“ pri materskej škole. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí.

Jedinečnosť našej materskej školy spočíva aj v takmer rodinnom charaktere budovy a tak sa tu všetci poznáme, vidíme, stretávame ako jedna rodina. Budovu tvoria dve triedy na prízemí: 1 . trieda - 2-3 ročné deti – 18, 2. trieda - 3-5 ročné deti – 17, 3. trieda - 4-6 ročné deti - 21, spálne na poschodí vybavené protialergickými paplónikmi a vankúšmi, bez kobercov, s novými plastovými oknami a čističkou vzduchu. Pri predstavovaní školy nesmieme zabudnúť na prevádzkových zamestnancov – naše pani kuchárky, správkyňu jedálne a školníčku materskej školy a upratovačku.

"Učiť možno slovami, vychovávať príkladom" (J.A . Komenský)

Charakteristika materskej školy

 • Materská škola Zamarovce je obecná materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obecný úrad Zamarovce
 • v súčasnosti je materská škola trojjtriedna a patrí medzi štandardné materské školy s tým, že zohľadňuje a využíva lokalitu ,podmienky a personálne zloženie školy
 • veľkou prednosťou je záhrada , ktorá je centrom mnohých aktivít a podujatí
 • vo výchove a vzdelávaní detí postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
   a následne našim Školským vzdelávacím programom „ Krtkova záhradka “
 • využívame možnosť získania 2 % dane cez Občianske združenie „Čarovná škôlka“
 • pri zabezpečovaní prevádzky školy vychádzame z požiadaviek a potrieb rodičov
 • kolektív materskej školy sa spolu s rodičmi snaží spolupodieľať na obnove exteriéru a interiéru školy

Organizácia materskej školy

Materská škola je trojtriedna a deti sú zaradené do tried podľa veku:

 • 1. trieda LIENKY  (2 – 3 ročné deti)
 • 2. trieda VČIELKY (3 – 5 ročné deti)
 • 3. trieda SOVIČKY (4 – 6 ročné deti)

Prevádzková doba

Prevádzka materskej školy je denne v čase od 6:30  hod. do 16:00 hod.

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Dočasné odlúčenie od rodičov.
 • Zvládnuť základné hygienické návyky -  dieťa by malo mať osvojené základné sebaobslužné návyky. Vedieť sa samo najesť a napiť. Zvládnuť základné hygienické potreby - ísť na záchod, umyť sa, obliecť a obuť. V čase nástupu do materskej školy by už nemalo nosiť plienky, ani byť zvyknuté na fľašu či cumlík.
 • Mať rozvinutú jemnú motoriku -  manipulovať s hračkami, rôznymi hrami.
 • Dieťa by malo poznať svoje meno.

DOCHÁDZKA  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Do MŠ môžu chodiť len zdravé deti.
 • Voďte deti včas a pravidelne do materskej školy, najneskôr do 8.00 hod a vyzdvihnite si ich najneskôr do 16.00. hod.
 • Na neskorší ranný príchod upozorní zákonný zástupca učiteľku deň vopred, alebo aktuálne ráno telefonicky.
 • Zákonný zástupca  (splnomocnená osoba, alebo súrodenec starší ako 10 rokov) osobne odovzdá dieťa učiteľke v triede. Za dieťa, ktoré rodič nechá samé v šatni, v umyvárke alebo ak rodič pošle dieťa samé do MŠ učiteľka nezodpovedá.
 • Ak má učiteľka podozrenie, že je dieťa choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.
 • Učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede.
 • Zákonný zástupca vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu).
 • Nezabúdajte na včasné odhlásenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ, alebo zo stravy deň vopred, prípadne aktuálny deň do 8.00 hod.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlá, nápoje, sladkosti a čokoľvek iné, (prípadne kvapky nenechávať v skrinke dieťaťa).
 • Ak je dieťa neprítomné viac ako 7 dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ.
 • Prosíme načas uhrádzať poplatky za stravu a mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ.
 • V šatni, v MŠ dochádza k zámenám oblečenia detí, ak je možné, podpíšte si oblečenie.
 • Zabezpečte deťom vhodné prezuvky  - klasické papučky najvhodnejšie  (nie šľapky, crocsy, obuv s čiernou podrážkou).
 • Deti obliekajte pohodlne, aby neboli obmedzované v pohybe a mohli sa ľahko obliecť, vyzliecť.
 • Deti obliekajte primerane vzhľadom k počasiu.
 • Veďte spolu s nami deti k odkladaniu vecí do skrinky, k samostatnosti, k sebaobsluhe, k udržiavaniu poriadku – ukladaniu vecí a  topánok.
 • Mladším deťom dajte náhradné oblečenie do skriniek (náhradnú spodnú bielizeň).
 • Spolu s nami veďte deti k sebaobslužným, hygienickým a stolovacím návykom primeraným jeho veku.
 • Ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako 7 dní.
 • Za hračky prinesené z domu materská škola nezodpovedá, vhodné je, aby ich dieťa nenosilo do MŠ.
 • Zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, o dianie v MŠ, komunikujte s učiteľkami na triedach, budeme Vám veľmi vďační za akúkoľvek pomoc.
 • V areály materskej školy je zakázané fajčiť, vodiť psov.                                                                                                                                                                                Ďakujeme 😊  

Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať školský a prevádzkový poriadok materskej školy, ktorý je vyvesený vo vstupnej chodbe materskej školy.

ADAPTÁCIA DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Adaptacia dieťaťa v MŠ.docx (75.94 kB)

 

 

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk

stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

IČO: 00687251

DIČ: 2021332302

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 14 °C 11 °C
pondelok 25. 9. takmer jasno 24/10 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 27/15 °C
streda 27. 9. oblačno 26/14 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021