Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Región

Stredné Považie

Počet obyvateľov 1151
Rozloha 3,93 km2
Prvá písomná zmienka 1208

 

Obec Zamarovce

Obec Zamarovce sa nachádza v severnom cípe západného Slovenska, na strednom Považí, v trenčianskom regióne. Zamarovce, cez katastrálne územie ktorých vedie diaľnica D1, majú krásnu polohu: lemuje ich veniec okolitých lesov, vrchov a vŕškov, nádherný obraz poskytuje výhľad na samotnú obec, rieku Váh i na historické, krajské a univerzitné mesto Trenčín so starobylým hradom.

Obec Zamarovce

Správy

20.05.2020

Otvorenie materskej školy

MŠ Zamarovce bude otvorená od 1.6.2020 na báze dobrovoľnosti. Prednostne budú prijaté deti rodičov pracujúcich v záchranných službách a deti zamestnaných rodičov. Prosíme rodičov, aby oznámili, či ich dieťa bude navštevovať MŠ najneskôr do 25.5.2020 na t.č.0903240447 alebo mailom na zamarovce.ms@mail.t-com.sk. Riaditeľstvo MŠ Zamarovce zároveň oznamuje, že deti dňa 1.6. 2020 do MŠ nastúpia podľa nasledovných pravidiel: - Dĺžka prevádzky MŠ je 9 hodín, teda od : 6:30 do 15:30 - Počet detí v skupine je najviac 15 detí - Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne - Deti môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti - Každé ráno bude vykonaný zdravotný filter, meranie teploty detí  každej triedy pedagogickým zamestnancom - Rodič odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ - Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, predloží rodič písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - Rodič rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ - Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa - Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška - MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie - Sprevádzajúca osoba sa v MŠ pohybuje vždy v rúšku max. 10 minút - Odporúčame rodičom, aby sa  nezhromažďovali  pred MŠ https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/?fbclid=IwAR2hRxHTSpLMTO6L7SVKcyCDiQKqo7Ky2m1VXsRtvMzYDRE0Nr_iki_ANYc

Detail

20.05.2020

LOGOPÉDIA

OZNAM Logopédia

Detail

18.05.2020

Zber objemného odpadu z domácností a železného šrotu

Zber veľkoobjemového odpadu v obci Zamarovce.

Detail

17.05.2020

OZNAM: VODOVOD Zamarovce - Skalka

Zahájenie výstavby vodovodu Zamarovce - Skalka, tlačivá na stiahnutie.

Detail

Fotogaléria

CYKLOTRASA - "Na bicykli po stopách histórie"

CYKLOTRASA - "Na bicykli po stopách histórie"

Takto si robíme domáce úlohy

Takto si robíme domáce úlohy