Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v počte 7 zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 pre volebné obdobie 2018 – 2022.

 1. ADAŠKA Boris, Zamarovce, Športová 14
 2. Bc.DRIENKA Tibor, Zamarovce, Zamarovská  21
 3. Mgr.ILAVSKÝ Pavol, Zamarovce, Pod Kopánky 36
 4. MINÁRIK Ľuboš, Zamarovce,  Zamarovská 143
 5. MYSLIVEC Peter, Zamarovce, Zamarovská 157
 6. OMACHEL Tomáš, Zamarovce, Zamarovská 47
 7. Mgr.PLŠKOVÁ Jana, Zamarovce, Zamarovská  45

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-11 ods. 1,2,3,4,5 §-11 b, Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 2. Obecnému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
  • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
  • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
  • udeľovať cestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
  • Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 5. 10. 2022
zamračené 16 °C 6 °C
štvrtok 6. 10. polojasno 20/8 °C
piatok 7. 10. takmer jasno 20/10 °C
sobota 8. 10. mierny dážď 20/11 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021