Navigácia

Obsah

Audity

2019

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 18x | 25.11.2020

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 Stiahnuté: 15x | 25.11.2020

Výkon z kontroly zmluvy o poskytnutí uisťovacích služieb Stiahnuté: 18x | 25.11.2020

2018

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 65x | 11.11.2019

Správa audítora za rok 2018 Stiahnuté: 143x | 07.06.2019

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 407x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 228x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 645x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 261x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 395x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 361x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 312x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 448x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 322x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 245x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 505x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 233x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 237x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 312x | 11.08.2017

Stránka

  • 1