Navigácia

Obsah

Audity

2019

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 27x | 25.11.2020

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 Stiahnuté: 31x | 25.11.2020

Výkon z kontroly zmluvy o poskytnutí uisťovacích služieb Stiahnuté: 28x | 25.11.2020

2018

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 70x | 11.11.2019

Správa audítora za rok 2018 Stiahnuté: 147x | 07.06.2019

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 443x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 235x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 718x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 268x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 400x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 367x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 325x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 459x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 331x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 250x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 540x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 238x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 247x | 11.08.2017

Vyjadrenie pracovníčky obecného úradu p.Hatnančíkovej Stiahnuté: 318x | 11.08.2017

Stránka

  • 1