Navigácia

Obsah

Audity

2020

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2020 Stiahnuté: 7x | 05.08.2021

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 Stiahnuté: 8x | 30.07.2021

2019

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 49x | 25.11.2020

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 Stiahnuté: 67x | 25.11.2020

Výkon z kontroly zmluvy o poskytnutí uisťovacích služieb Stiahnuté: 43x | 25.11.2020

2018

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 91x | 11.11.2019

Správa audítora za rok 2018 Stiahnuté: 166x | 07.06.2019

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 485x | 03.10.2018

Správa audítora rok 2017 Stiahnuté: 262x | 03.10.2018

Správa z personálneho auditu obecného úradu Zamarovce Stiahnuté: 809x | 28.01.2019

2016

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 281x | 11.08.2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce r. 2016 Stiahnuté: 423x | 11.08.2017

Správa auditora za rok 2016 Stiahnuté: 389x | 11.08.2017

2015

Správa nezávislého auditora 2015 Stiahnuté: 343x | 11.08.2017

2014

Správa audítora Stiahnuté: 476x | 11.08.2017

Správa nezávislého auditora 2014 Stiahnuté: 359x | 11.08.2017

2012

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 266x | 11.08.2017

2011

Správa z kontroly - konečná Stiahnuté: 587x | 11.08.2017

Správa z posúdenia právneho stavu záväzkových vzťahov obce Zamarovce Stiahnuté: 259x | 11.08.2017

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Zamarovce Stiahnuté: 265x | 11.08.2017

Stránka