Navigácia

Obsah

Rozpočet

2021

Návrh na zmenu rozpočtu 2021 Stiahnuté: 51x | 29.03.2021

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 Stiahnuté: 97x | 29.03.2021

Záverečný účet obce Zamarovce za rok 2020 Stiahnuté: 91x | 15.04.2021

2020

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2020 Stiahnuté: 13x | 05.08.2021

Návrh rozpočtu - 3 ročný Stiahnuté: 54x | 26.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 Stiahnuté: 76x | 26.11.2020

Rozpočet obce Zamarovce 5 ročný 2020 Stiahnuté: 109x | 25.11.2020

Rozpočet obce Zamarovce k 31.12.2020 Stiahnuté: 111x | 05.08.2021

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Zamarovce k 31.12.2020 Stiahnuté: 10x | 05.08.2021

2019

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 47x | 25.11.2020

Návrh Záverečného účtu Obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 56x | 17.02.2020

Rozpočet obce na rok 2019 Stiahnuté: 222x | 28.01.2019

Rozpočet obce na rok 2019 - 3 ročný Stiahnuté: 170x | 25.11.2020

Záverečný účet obce Zamarovce za rok 2019 Stiahnuté: 88x | 05.03.2020

2018

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 89x | 25.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2019 Stiahnuté: 309x | 25.11.2020

Návrh Záverečného účtu obce Zamarovce za rok 2018 Stiahnuté: 157x | 25.11.2020

2017

Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 471x | 25.11.2020

Návrh Záverečného účtu obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 1182x | 25.11.2020

Záverečný účet obce Zamarovce za rok 2017 Stiahnuté: 300x | 25.11.2020

Stránka