Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Región

Stredné Považie

Počet obyvateľov 1013
Rozloha 3,93 km2
Prvá písomná zmienka 1208

 

Obec Zamarovce

Obec Zamarovce sa nachádza v severnom cípe západného Slovenska, na strednom Považí, v trenčianskom regióne. Zamarovce, cez katastrálne územie ktorých vedie diaľnica D1, majú krásnu polohu: lemuje ich veniec okolitých lesov, vrchov a vŕškov, nádherný obraz poskytuje výhľad na samotnú obec, rieku Váh i na historické, krajské a univerzitné mesto Trenčín so starobylým hradom.

Obec Zamarovce

Správy

25.05.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 3005.2018 o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu Zamarovce ...

Detail

22.05.2018

Oznámenie - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 24.mája 2018 ...

Detail

16.05.2018

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Zamarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa ....

Detail

15.05.2018

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na "Prenájom Športhotela Ostrov" ....

Detail

14.05.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania - "Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul.Športová", ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 305 Kanalizácia splašková ul.Športová - I.etapa.

Detail